top of page
Brandsläckare

SERVICE AV BRANDUTRUSTNING

Vi utför service i hela Sverige, med Bohuslän som utgångspunkt.

All brandutrustning behöver underhållas och kontrolleras regelbundet

Många åtgärder kan du utföra själv, andra kräver utbildad och certifierad personal. Vi kan hjälpa dig att komma igång med egenkontrollen men även med årlig service av brandredskap enligt svensk standard SS3656.
Att ha kontrollerad och fungerande utrustning är ett krav både i arbetsmiljölagen och lagen om skydd mot olyckor.

Alwico hjälper dig med service av brandsläckare, rökluckor, hänvisningsarmaturer, brandlarm och provtryckning av brandposter. Vi kan även hjälpa er med kontroll av hjärtstartare och första hjälpen utrusning.

Certifierade tekniker

Alla våra tekniker är certifierade brandskyddstekniker enligt Svenska Brandskyddsföretags riktlinjer (SVEBRA)
Service av brandsläckare är mycket mer än att bara titta på en manometer och sätta dit en klisterlapp.
Förutom de tekniska detaljerna med intervaller för provtryckning mm tittar vi alltid på helheten.
Sitter brandsläckaren på rätt ställe? Är det rätt skyltning? Är det rätt typ av brandsläckare för stället den sitter på?

Enligt svensk standard

Vi eftersträvar alltid att följa gällande riktlinjer och normer vid brandsläckarservice.
Med en extern kontroll får ni underhåll enligt:

 • SS3656 – Underhåll och omladdning av Handbrandsläckare

 • SV-RI 2016:1, SVEBRA RIKTLINJER serviceföreskrifter för handbrandsläckare

 • SS-EN 671-3 – Europeisk standard för service och översyn av inomhusbrandposter

 • SVEBRA S 2006:1 – Riktlinjer för service av brandgasventilation, rökluckor

ETT HÅLLBART ALTERNATIV

För oss är miljö- och hållbarhetsfrågor inte bara en trend, det är en integrerad del av vår verksamhet och våra värderingar.

Brandsläckare

DEN HÄR BRANDSLÄCKAREN ÄR GRÖN.

Serviceavtal och intervaller        

Brandfast tecknar i normalfallet ett serviceavtal med er. Beroende på vilken utrustning serviceavtalet gäller kan intervallen vara olika men det normala är att vi utför kontroller och löpande underhåll minst en gång per år.

Underhåll eller verkstadskontroll

När det gäller brandsläckare finns det enligt standarden två olika typer av servicekontroller. Med “Underhåll” menas den årliga kontrollen och utbyte av slitagedelar. I begreppet “Verkstadsgenomgång” menar vi den utökade årliga kontrollen som innefattar omladdning och provtryckning av handbrandsläckare. Ofta sker verkstadskontrollen genom att ni som kund får en utbytessläckare och vi tar med den gamla för omladdning eller destruktion. För vätskesläckare är intervallet 5 år och för pulver- samt kolsyresläckare är intervallet 10 år för verkstadskontrollen.

Egenkontroll av brandskydd

En egenkontroll ska utförs löpande av innehavaren både enligt lagen om skydd mot olyckor och arbetsmiljölagen.
Intervall mellan kontrollerna beror på risker och vilken typ av verksamhet som ni har. Månadsvis eller kvartalsvis är vanligaste intervallerna. Vi kan utföra även dessa kontroller om ni inte har möjlighet eller utbilda er personal att utföra dessa SBA-kontroller

Vid egenkontroll i ert SBA (systematiskt brandskyddsarbete) skall följande säkerställas:

 • Att handbrandsläckaren är placerad synlig på avsedd plats

 • Att handbrandsläckaren inte är blockerad

 • Att handbrandsläckarens instruktion är vänd utåt och läsbar

 • Att handbrandsläckaren inte har några yttre synliga skador

 • Att manometern visar rätt tryck

 • Att handbrandsläckaren är plomberad

Brandkoll – ett webbaserat egenkontrollprogram

Vi har ett webbaserat verktyg som hjälper er att hålla ordning på era egenkontroller. Vi kallar verktyget Brandkoll och du kan läsa mer om det här.

Alwico erbjuder kontroll, service och underhåll på brandskyddsutrustning som exempelvis:

 • Brandsläckare

 • Brandposter

 • Rökluckor

 • Nödbelysnings- och utrymningsarmaturer

 • Brand- och utrymningslarm

 • Första hjälpen utrustning

 • Hjärtstartare

bottom of page