top of page
träd

GRÖNT ÄR SKÖNT

ALWICO <3 HÅLLBARHET

"För oss är miljö- och hållbarhetsfrågor inte bara en trend, det är en integrerad del av vår verksamhet och våra värderingar."

EN HÅLLBAR FRAMTID

Vi är ett ISO-Certifierat företag som brinner för brandsäkerhet och strävar efter att göra en positiv inverkan på både människor och miljön. För oss är miljö- och hållbarhetsfrågor inte bara en trend, det är en integrerad del av vår verksamhet och våra värderingar.

 

Vi är medvetna om att vi lever i en värld där resurserna är begränsade, och därför är vi fast beslutna att arbeta på ett sätt som minimerar vår påverkan på miljön. Ett av de sätt vi gör detta på är genom att återanvända gamla brandsläckare och utrustning i så stor utsträckning som möjligt. Genom att ge nytt liv åt dessa produkter förlänger vi deras användbarhet och minskar behovet av att tillverka nya.

alwico brand ab.png

DEN HÄR RÖDA BRANDSLÄCKAREN ÄR GRÖN.

EN ANVÄND BRANDSLÄCKARES TRE "ÖDEN"

1.

DEPONI

När en brandsläckare hamnar på deponi innebär det att den slängs som avfall och begränsas till att ta upp utrymme på soptippen. Brandsläckare innehåller komponenter och material som kan vara skadliga för miljön, inklusive kemikalier, tryckbehållare och andra delar. Genom att skicka brandsläckaren till deponi slösas också resurserna som användes för att tillverka den.

2.

ÅTERVINNING

Återvinning innebär att komponenter och material i brandsläckaren separeras och återanvänds för att tillverka nya produkter. Genom återvinning kan vissa värdefulla material återvinnas och användas igen, vilket minskar behovet av att utvinna och tillverka nya råvaror. Detta är ett bättre alternativ än att slänga brandsläckaren på deponi, men det innebär fortfarande en betydande energi- och resursåtgång för att bryta ned och återvinna komponenterna.

3.

ÅTERBRUK

Återanvändning är det bästa alternativet för brandsläckare. Istället för att skickas till deponi eller genomgå återvinning kan en brandsläckare renoveras och göras redo för en ny användning. Genom att inspektera, testa, underhålla och eventuellt uppgradera brandsläckaren kan den återanvändas och fortsätta att utföra sitt brandsäkerhetsuppdrag på ett säkert sätt.

Vi jobbar tillsammans med Far & Son AB med att återanvända brandsläckare för att göra så lite påverkan på miljön som bara möjligt. Självklart garanterar vi samma kvalitet och säkerhet som för en nyproducerad brandsläckare. Skillnaden är att våra produkter gör en avsevärt mindre påverkan på miljön.

Varför är återbruk det bästa alternativet?

  1. Minimerar resursförbrukningen: Genom att återanvända brandsläckare minskar vi behovet av att tillverka nya. Det sparar råmaterial, energi och vatten som annars skulle ha gått åt för att producera en ny brandsläckare.

  2. Minskar avfallsmängden: Genom att undvika att slänga brandsläckare på deponi minskar vi mängden avfall som hamnar på soptippar. Det bidrar till att minska belastningen på avfallsdeponier och minskar risken för potentiella miljöskador.

  3. Bevarar kvalitet och säkerhet: Genom att renovera och återanvända brandsläckare kan man säkerställa att de fortsätter att uppfylla höga kvalitets- och säkerhetsstandarder. Noggranna tester och underhåll garanterar att brandsläckaren fungerar korrekt och är redo att användas vid behov.

  4. Ekonomiskt fördelaktigt: Återanvändning kan också vara kostnadseffektiv

VI NÖJER OSS INTE DÄR

TRANSPORT OCH KULTUR

Vi ser även till att våra egna transportlösningar är så miljövänliga som möjligt. På Alwico kör vi uteslutande elbilar eller gasbilar för att minska vår koldioxidutsläpp och bidra till en renare och hälsosammare miljö. Genom att använda dessa alternativa drivmedel tar vi ett steg i rätt riktning för att minska vår påverkan på klimatet och främja hållbar mobilitet.

 

Men vår strävan efter hållbarhet stannar inte vid återanvändning och miljövänliga transporter. Vi strävar även efter att vara en resurs för våra kunder när det gäller att fatta miljömedvetna beslut. Genom vår utbildningstjänst hjälper vi våra kunder att förstå vikten av att investera i brandsäkerhet på ett sätt som är hållbart för både människor och miljön. Vi tillhandahåller även produkter och tjänster som är utformade med fokus på energieffektivitet och minimerad miljöpåverkan.

 

På Alwico Brand AB är vi stolta över att vara en del av lösningen på dagens miljöutmaningar. Genom att integrera miljö- och hållbarhetsaspekter i allt vi gör, strävar vi efter att skapa en bättre och tryggare värld för kommande generationer.

ISO-CERTIFIERADE

Vi är stolta över att vara ISO 9001-certifierade, vilket innebär att vi lever upp till höga kvalitetsstandarder och har en väldefinierad kvalitetsledningssystem. Detta garanterar att våra produkter och tjänster håller en konsekvent hög standard och att vi alltid strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar.

 

Dessutom har vi erhållit ISO 14001-certifieringen för vårt åtagande att minimera vår påverkan på miljön och kontinuerligt förbättra vårt miljöledningssystem. Detta innebär att vi tar ansvar för våra verksamhetsrelaterade miljöaspekter och aktivt arbetar för att minska vårt koldioxidavtryck, främja resurseffektivitet och hantera avfall på ett hållbart sätt.

Kontakta oss idag för att ta reda på mer om hur vi kan hjälpa er med era brandsäkerhetsbehov på ett sätt som är både effektivt, kvalitetssäkrat och miljövänligt.

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA EN VERKLIG SKILLNAD.

bottom of page