top of page

HJÄRTSÄKER ZON

Hjärtsäker Zon  är en ny svensk standard.
I september 2015 publicerade SIS, Swedish Standards, SS280000 – hjärtsäker zon.

Allt fler vill arbeta på en hjärtsäker arbetsplats och nu finns en svensk standard som beskriver hur man skapar beredskap för plötsligt hjärtstopp rekommendationer för utbildning, placering, information och underhåll av hjärtstartaren.
Brandfast är medlemmar i Branschrådet för hjärtstartare i Sverige och har rätten att utbilda och certifiera enligt standarden “Hjärtsäker zon”.


Alla våra utbildningar och hjärtstartare uppfyller kraven för hjärtsäker zon.

Hjärtsäker zon innebär

  • Det finns beredskap och rutiner för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112

  • Kvalitetssäkrad hjärtstartare finns

  • Det finns kompetens i HLR, hjärt- lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in

  • Årlig repetitionsutbildning

  • All personal vet var hjärtstartaren finns och hur man använder den

  • Behandling med hjärtstartare kan ske inom max 180 sekunder

  • Hjärtstartaren är registrerad i Sveriges Hjärtstartarregister

  • Hjärtstartaren har tydlig skyltning och rätt placerad

  • Systematiskt underhåll av hjärtstartaren

ETT HÅLLBART ALTERNATIV

För oss är miljö- och hållbarhetsfrågor inte bara en trend, det är en integrerad del av vår verksamhet och våra värderingar.

Brandsläckare

DEN HÄR BRANDSLÄCKAREN ÄR GRÖN.

bottom of page